StoryTech

StoryTech är en konferens där teknik och berättande möts. Hur kan teknik användas för att skapa bättre och starkare berättelser? Region Gävleborg ville undersöka frågan och tillsammans utvecklade vi konceptet för konferensen. Konferensen hölls första gången 2015 för ca 75 deltagare, och har sedan dess genomförts varje år. Jag stod för produktion i uppstarten 2015.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s